top of page
banner_site.jpg

תקנון

תחרות השחייה המסורתית חוזרת.
 

האליפות תתקיים בבריכת פתחת שלום בשבת ה- 2.9 בשעה 9:00.
 

תחילת החימום בשעה 8:30.
 

התחרות היא אישית (שלושת הראשונים בכל קטגוריה יזכו במדליות) וקבוצתית ע"פ יישובים. שלושת היישובים שיצברו את הניקוד הגבוה ביותר יזכו בגביעים. ישוב רשאי לשתף בקבוצה בני היישוב ותושבים  שאינם גרים כבר במקום
 

רשימת המשחים:
50 פרפר
50 גב
50 חזה
50 חופשיי
100 מעורב אישי ( 25 מטר בכל סגנון- פרפר גב חזה וחתירה )
4*50 חופשי שליחים עד גיל 12(שנתון 2011), בנות/ בנים 
4*50 חופשי שליחים עד גיל   16 (שנתון 2007) בנות/ בנים 
4*50 חופשי שליחים גיל 17 ומעלה (משנתון 2005 ) בנות/ בנים
*קבוצות השליחים הינה יישובית, קבוצות מיישובים שונים לא יוכלו לצבור ניקוד. 
*קבוצות מעורבות בנים ובנות יחשבו כמשחה בנים 

 

הקטגוריות בתחרות:
עד שנת לידה 2013 – בנות, בנים
2011-2012– בנות, בנים
2008-2010– בנות, בנים
2006-2007– בנות, בנים
1983-2004 – בוגרות, בוגרים
1962-1982- בוגרות, בוגרים
1961 ומטה- בוגרות, בוגרים
שחיין רשאי לשחות שני משחים אישיים ו-100 מעורב ובנוסף שליחים.


ניתן לשתף יותר מקבוצה אחת בשליחים אך רק הקבוצה הראשונה תתחרה בתחרות על המדליות ותזכה בנקודות.


כמו כן יתקיים משחה פתוח ולא תחרותי של 25 מ' לילדים עד גיל 10 . המשחה מיועד לילדים שרמתם אינה מספיקה עדין להתחרות בקטגוריות השונות! לא ניתן לשחות גם במשחה זה וגם במשחי ה- 50 מ'!


משחה נוסף יתקיים לשחייני הספיישל אולימפיקס אשכול. זהו משחה ראווה בו יראו השחיינים, מהמובילים בארץ בארגון שלהם, את יכולתם במים.


שיטת הניקוד: מקום 1 – 10 נק, מקום 2 – 9 נק. וכך בסדר יורד. בשליחים הניקוד כפול!


הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להציב באותו מקצה שחיינים מקטגוריות שונות שיופרדו לאחר מכן במזכירות.


כל יישוב חייב להגיע עם מודד זמן ושעון עצר (סטופר).


הועדה המארגנת – חגית טנה, בקי בקלש, אירית אפרתי , קרן חן, גלעד הלפרין, חן אלמקייס 

bottom of page