תקנון

תקנון- תנאים וכללים להשתתפות בחוגים לשנת תשפ"א


שנת פעילות תשפ"א נפתחת במצב בו אנו עדיין נמצאים תחת השפעת מגפת הקורונה, המערערת את השגרה אשר היינו רגילים בה עד ממש לא מזמן.
בעתות אלו אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על העוגנים החשובים עבורנו ובפעילות אשר עושה טוב לגוף ולנשמה ומסייעת לשמור על חוסן אישי, חברתי וקהילתי.
מרכז קהילתי אשכול – זה פה, שמח להציע מגוון פעילויות רחב ואיכותי.
אנו עושים מאמצים רבים כדי ששגרת החוגים והספורט יתקיימו כסדרם בכל מצב ותחת ההנחיות של משרד הבריאות. המפגשים יתקיימו פרונטלית או בהפעלה מרחוק ולפיכך כל אימון / שיעור שיתקיים וירטואלי יספר במניין המפגשים. במידה והפעילות תפסק, יינתן החזר כספי.
חשוב לציין כי אנו ממליצים להירשם לפעילויות ולשלם באמצעות פריסת תשלומים (מתבצע כהוראת קבע שאינה תופסת מסגרת אשראי) במידה ונאלץ להפסיק פעילות ותחת מדיניות המועצה האזורית אשכול והנהלת המרכז הקהילתי ניתן יהיה באופן אוטומטי לא לבצע חיוב.
זיכויים לתושבים שיבחרו לשלם במזומן או בצ'קים, תחת מדיניות המועצה האזורית אשכול והנהלת המרכז הקהילתי, יקבלו החזר בהתאם.


א.    הכללים מחייבים ומהווים תנאי להשתתפות בחוגים:

 1.  קטין עד גיל 18 משתתף באחריות הוריו בלבד .

 2. רישום ותשלום מלא באתר המועצה באינטרנט.

 3. הצהרת רפואית והסכמת הורים לכללים.

 4. סיום הסדר תשלום. אין כניסה לפעילויות ללא תשלום, ישנם שני שיעורי ניסיון ללא תשלום.

 5. בקבוצות ספורט תחרותי חובה בדיקה רפואית מכוח חוק הספורט ע"י רופא ומכון לרפואת ספורט.
   

ב.    כללים ונוהל תשלום:

 1. שכר הלימוד הוא לכל התקופה, החל מ- 1/9/2020 ועד ה- 20/6/2021 

 2. חודש פעילות הוא כל תקופה בתוך אותו חודש. מועד התחלה או סיום בתוך אותו חודש נחשבים בחיוב או בזיכוי לחודש מלא.

 3. בהתחשבנות לזיכויים לא יוחזר סכום הציוד.

 4. הסדר התשלום יבוצע לפני תחילת הפעילות.

 5. שיטת התשלום המומלצת בכרטיס אשראי באינטרנט, תשלום בצ'קים במשרדי המרכז הקהילתי.

 6. פריסת תשלומים: תשלומים שווים כמספר חודשי הפעילות.

 7. התחלת חוג בכל מועד עד 30.11 בתשלום מלא 100%

 8. התחלת חוג החל מדצמבר 2018 תהיה עם הנחה כדלקמן:

 • דצמבר 2018 – 10% הנחה

 • ינואר 2019 – 20% הנחה

 • פברואר 2019 – 30% הנחה
   

ג.    בקשת ברור או תלונה – ייעשו אך ורק במסמך רשמי כתוב וחתום (מייל, פקס)

ד.    סיום השתתפות בחוג והחזר כספי:

 1. רק בהודעה כתובה על סיום ההשתתפות בחוג למשרד המרכז הקהילתי. באחריות השולח לברר קבלת הפנייה.

 2. אי הודעה על ביטול השתתפות בכתב ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות והחזר כספים.

 3. המועד הקובע להפסקת החוג הוא מועד קבלת מסמך ההודעה במשרד המרכז הקהילתי.

 4. חודש בו הייתה פעילות ייחשב חודש מלא.

 5. החזר כספי:

 •  סיום לאחר שני שיעורי ניסיון החזר בגובה 100%- למעט מוסיקה ולמעט רכישת ציוד.

 • סיום לאחר חודש השתתפות- החזר בגובה 90%

 • סיום לאחר שני חודשי השתתפות- בגובה 80%

 • סיום לאחר שלושה חודשים השתתפות – החזר בגובה 60%

 •  לאחר ארבעה חודשי השתתפות- לא יתבצע החזר כספי בגין ביטול השתתפות.
  תתכן אפשרות להחלפת חוג (למעט במוסיקה), כמו כן לא תתאפשר הקפאת או העברה לשנת הפעילות הבאה.

 • אחרי שלושה חודשי השתתפות לא תתאפשר החלפת מורה בתחום המוסיקה

 • אין אפשרות להעברת תשלום למשתתף אחר.

 • החזר כספי בגין הפסקת פעילות כתוצאה מהחלטות ממשלה בנושא קורונה יינתן בהתאם למדיניות המועצה האזורית אשכול והנהלת המרכז הקהילתי אשכול.
   

ה.    תשלומים נוספים:

 1. הסעות מיוחדות לפעילות בימים בהם אין הסעות חוגים – באחריות וע"ח ההורים.

 2. אירועים של מוסיקה, מחול, ספורט מחוץ למועצה, יתכן תשלום מיוחד לגופו של אירוע. בכל מקרה, ההסעות יצאו ויחזרו למועצה (ההסעה אל המועצה וחזרה מהמועצה באחריות ההורים)

 3. הסעות מאורגנות לאירועי חוץ שבתשלום המחלקה יצאו ויחזרו למועצה. פיזור לישובים בהסעות החוגים ובהעדרם באחריות ההורים.
   

ו.    תקופת הפעילות והיעדרות:

 1. הפעילות תתקיים רק בימי לימודי ביה"ס, כמו כן לא תתקיים פעילות בערבי חג וימי זיכרון. בערב ימי זיכרון תתקיים פעילות (עד השעה 19:00)

 2. ביטול פעילות באחריות המרכז הקהילתי (נפעל להחזיר בהתאמה, לפי ההנחיות והאפשרויות).

 3. ביטול פעילות המוכרת בחוק (מורה במילואים או חולה), נפעל להחזיר פעילות ככל הניתן.
   

ז.    היעדרות, מחלה, פציעה:

 1. חשוב להתקשר ולדווח מוקדם ככל הניתן למאמן ולמשרד המרכז הקהילתי: 08-9479225

 2. היעדרות ממושכת מחמת מחלה או פציעה אם נמשכה מעל 30 יום (בימי חוגים) תתאפשר קבלת זיכוי כספי ובתנאי שאישור המחלה יהיה חתום ע"י רופא.

 3. נוהל פציעות במהלך פעילות: טיפול מידי, דיווח מידי להורה והעברת האחריות להורה להמשך טיפול, כולל האחריות להעברת הפצוע לטיפול. הזמנת אמבולנס לפי בקשת ההורה וע"ח ההורה. במקרים דחופים נפנה ביוזמתנו למד"א ובאחריותם פינוי לביה"ח הקרוב.

 4. פינוי באמבולנס (מד"א)- לצורך הצלת חיים, המרכז הקהילתי יממן את הפינוי. במקרים אחרים- ההחלטה, האחריות והתשלום יהיו באחריות ההורים.