top of page

תקנון

 תקנון 

 

תקנון - תנאים וכללים להשתתפות בחוגים לשנת תשפ"ג

הכללים מחייבים ומהווים תנאי להשתתפות בחוגים:

 1. קטין עד גיל 18 משתתף באחריות הוריו בלבד .

 2. רישום ותשלום מלא באתר המרכז הקהילתי - זה פה 

 3. הצהרת רפואית והסכמת הורים לתקנון ולכללי ההתנהגות.

 4. במהלך חודש ספטמבר ניתן להתנסות בשני שעורי ניסיון בכל החוגים למעט אומנות ומוסיקה.

 5. החל מחודש אוקטובר שיעור ניסיון אחד בלבד.

 6. בקבוצות ספורט תחרותי חובה בדיקה רפואית מכוח חוק הספורט ע"י רופא ומכון לרפואת ספורט.

 

כללים ונוהל תשלום:

 1. שכר הלימוד הינו שנתי לשנת הפעילות תשפ"ג, החל מתאריך 1/9/2022 ועד לתאריך 20/6/2023

 2. הרשמה עד לתאריך 30/11 תחויב בעלות שנתית מלאה

 3. הרשמה מחודש דצמבר והילך תהיה בהתאם לאחוזי ההנחה הבאים :
  •    דצמבר 2022 – 10% הנחה
  •    ינואר 2023 – 20% הנחה
  •    פברואר 2023 – 30% הנחה

 4. הרשמה והסדר התשלום יבוצע מיד עם תחילת הפעילות. 

 5. בחוגים בהם נדרש ציוד / חומרים / תלבושת וכו' התשלום מתבצע בעלות נפרדת בהודעה מראש (אלא אם נכתב אחרת בעת ההרשמה) במקרה של ביטול השתתפות לא ינתן החזר בגין רכישה זו.

 6. אמצעי התשלום המומלץ - כרטיס אשראי – החיוב מתבצע חודש בחודשו במתכונת של הוראת קבע מבלי להשפיע על מסגרת האשראי של הכרטיס.

 7. בהרשמה בכרטיס אשראי דרך מערכת הרישום של המרכז הקהילתי ברירת המחדל היא תשלומים בהתאם למספר חודשי הפעילות.

 8. כל אמצעי תשלום אחר (צק / מזומן) יתבצע במשרדי המרכז הקהילתי - זה פה.

 9. תשלומי צ'קים - ניתן לפרוס לתשלומים כמספר חודשי הפעילות.

 10. שרותי ההסעות לחוגים הינם הטבה מועצתית ואינם נכללים בעלות הפעילות. אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים או התאמות בהתאם למגבלות ולהנחיות של covid19.  במידה ונאלץ להפסיק את השרות, לא יינתן החזר כספי בגין הסעות.

 

בקשת ברור או תלונה

ייעשו אך ורק במסמך רשמי כתוב וחתום למייל: sapir@eshkol.matnasim.co.il

סיום השתתפות בחוג והחזר כספי:

 1. הודעה על סיום השתתפות תתקבל במייל בלבד. באחריות השולח לוודא שהפניה אכן התקבלה.

 2. אי הודעה על ביטול השתתפות בכתב ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות והחזר כספים.

 3. המועד הקובע להפסקת החוג הוא מועד קבלת מסמך ההודעה במשרד המרכז הקהילתי.

 4. חודש בו הייתה פעילות ייחשב חודש מלא

 5. החזרים כספים וזיכויים:

 • סיום לאחר שני שיעורי ניסיון החזר בגובה 100%- למעט מוסיקה ולמעט רכישת ציוד.

 • סיום לאחר חודש השתתפות- החזר בגובה 90%

 • סיום לאחר שני חודשי השתתפות- בגובה 80%

 • סיום לאחר שלושה חודשים השתתפות – החזר בגובה 60%

 • לאחר ארבעה חודשי השתתפות – אין זכאות להחזר כספי. ניתן יהיה להעביר תשלום לפעילות אחרת (למעט בקונסרבטוריון בחוגי המוסיקה)

 • אין אפשרות להקפיא או להעביר זיכוי לשנת הפעילות הבאה.

 • אין אפשרות להעברת תשלום למשתתף אחר.

 • בתחום המוסיקה – בתום שלושה חודשי השתתפות לא תתאפשר החלפת מורה.

 • במידה ותהיה החלטה ממשלתית לסגר, המרכז הקהילתי ידאג לזיכויי בגין ימי הסגר. בכל מקרה אחר של בידוד לא יינתן זיכוי בגין ימי היעדרות.

 • באחריות המשתתפים לקרוא את התקנון בעת הרישום. 

 • אי קריאת התקנון אינה פותרת מהתחייבות לסעיפיו (בעת ביצוע הרשמה  פרונטלית או טלפונית, סעיפי התקנון תקפים).

 

תשלומים נוספים:

 1. הסעות מיוחדות לפעילות בימים בהם אין הסעות חוגים – באחריות הורים.
  אירועים של מוסיקה, מחול, ספורט, מחנות אימונים, סדנאות ועוד, בין אם מתקיימים בתוך המועצה או מחוץ  למועצה, יתכן תשלום מיוחד לגופו של אירוע. 
  בכל מקרה, ההסעות יצאו ויחזרו למועצה (הסעות למועצה ופיזור לישובים באחריות הורים)

 2. הסעות מאורגנות לאירועי חוץ שבמסגרת עלות הפעילות השנתית יצאו ויחזרו למועצה. פיזור לישובים יתאפשר באמצעות הסעות החוגים ובהעדרם באחריות ההורים.

 

תקופת הפעילות והיעדרות:

 1. פעילות חוגים ספורט ופנאי הינה צמודה למערכת משרד החינוך. לוח חופשות פעילויות החוגים הינו בהתאמה למערכת משרד החינוך. כמו כן לא תתקיים פעילות בערבי חג וימי זיכרון. בערב ימי זיכרון תתקיים פעילות (עד השעה 19:00)

 2. ביטול פעילות באחריות המרכז הקהילתי - נפעל להחזיר בהתאמה, לפי ההנחיות והאפשרויות.

 3. ביטול פעילות המוכרת בחוק (מורה במילואים או חולה), נפעל להחזיר פעילות ככל הניתן.

 

היעדרות, מחלה, פציעה:

 1. יש להתקשר או לשלוח מייל ולדווח מוקדם ככל הניתן למאמן ולמשרד המרכז הקהילתי 08-9929649 או במייל : sapir@eshkol.matnasim.co.il 

 2. זיכוי בגין היעדרות ממושכת מחמת מחלה או פציעה יתאפשר רק במקרים בהם יינתן אישור מחלה ממושך, חתום על ידי רופא, ל- 30 יום ומעלה.

 3. נוהל פציעות במהלך פעילות : טיפול מידי, דיווח מידי להורה והעברת האחריות להורה להמשך טיפול, כולל אחריות להעברת הפצוע לטיפול. הזמנת אמבולנס לפי בקשת ההורה וע"ח ההורה. במקרים דחופים נפנה ביוזמתנו למד"א ובאחריותם פינוי לביה"ח הקרוב.

 4. פינוי באמבולנס (מד"א) - לצורך הצלת חיים, המרכז הקהילתי יממן את הפינוי. במקרים אחרים- ההחלטה, האחריות והתשלום יהיו באחריות ההורים.

bottom of page