תקנון

תקנון- תנאים וכללים להשתתפות בחוגים לשנת תשפ"ב

 

הכללים מחייבים ומהווים תנאי להשתתפות בחוגים:

 1. קטין עד גיל 18 משתתף באחריות הוריו בלבד .

 2. רישום ותשלום מלא באתר המרכז הקהילתי - זה פה.

 3. הצהרת רפואית והסכמת הורים לכללים.

 4. סיום הסדר תשלום – כל משתתף זכאי לשני שעורי ניסיון בחוגי הספורט ושיעור ניסיון אחד בחוגי ההום-טק, עד לתאריך 15/10/2021.

 5. בקבוצות ספורט תחרותי חובה בדיקה רפואית מכוח חוק הספורט ע"י רופא ומכון לרפואת ספורט.

 

כללים ונוהל תשלום:

 1. שכר הלימוד הינו לשנת פעילות החל מספטמבר 2021 עד יוני 2022.

 2. חודש פעילות הוא כל תקופה בתוך אותו חודש. מועד התחלה או סיום בתוך אותו חודש נחשבים בחיוב או בזיכוי לחודש מלא.

 3. במידה ונהלי / הנחיות הקורונה ישפיעו על חודשי הפעילות, יינתן החזר יחסי לחודשים בהם הפעילות תופסק.

 4. בהתחשבנות בזיכויים, במידה ובתחילת הפעילות המשתתף קיבל ציוד, עלות הציוד תנוכה מסך הזיכוי (ביגוד, כדור או כל ציוד אחר)

 5. הרשמה והסדר התשלום יבוצע מיד עם תחילת הפעילות.

 6. אמצעי התשלום המומלץ - כרטיס אשראי – החיוב מתבצע חודש בחודשו כהוראת קבע מבלי להשפיע על מסגרת האשראי של הכרטיס.

 7. כל אמצעי תשלום אחר (צק / מזומן) יתבצע במשרדי המרכז הקהילתי - זה פה.

 8. ניתן לפרוס לתשלומים כמספר חודשי הפעילות.

 9. הרשמה עד לתאריך 30.11 תחויב בעלות שנתית מלאה.

 10. הרשמה מחודש דצמבר ואילך תהיה כדלקמן :
  דצמבר 2021 – 10% הנחה

 11. ינואר 2022 – 20% הנחה
  פברואר 2022 – 30% הנחה

 12. שרותי ההסעות לחוגים הינם הטבה מועצתית ואינם נכללים בעלות הפעילות. אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים או התאמות בהתאם למגבלות ולהנחיות של הקורונה.  במידה ונאלץ להפסיק את השרות, לא יינתן החזר כספי בגין הסעות.
   

בקשת ברור או תלונה
ייעשו אך ורק במסמך רשמי כתוב וחתום למייל: sapir@eshkol.matnasim.co.il

 

סיום השתתפות בחוג והחזר כספי:

 1. הודעה על סיום השתתפות תתקבל במייל בלבד. באחריות השולח לוודא שהפניה אכן התקבלה.

 2. אי הודעה על ביטול השתתפות בכתב ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות והחזר כספים.

 3. המועד הקובע להפסקת החוג הוא מועד קבלת מסמך ההודעה במשרד המרכז הקהילתי.

 4. חודש בו הייתה פעילות ייחשב חודש מלא.

החזר כספי:

 1. סיום לאחר שני שיעורי ניסיון החזר בגובה 100%- למעט מוסיקה ולמעט רכישת ציוד.

 2. סיום לאחר חודש השתתפות- החזר בגובה 90%

 3. סיום לאחר שני חודשי השתתפות- בגובה 80%

 4. סיום לאחר שלושה חודשים השתתפות – החזר בגובה 60%

 5. לאחר ארבעה חודשי השתתפות – אין זכאות להחזר כספי. ניתן יהיה להעביר תשלום לפעילות אחרת (למעט בקונסרבטוריון בחוגי המוסיקה), אין אפשרות להקפיא או להעביר זיכוי לשנת הפעילות הבאה.

 6. אחרי שלושה חודשי השתתפות לא תתאפשר החלפת מורה בתחום המוסיקה

 7. אין אפשרות להעברת תשלום למשתתף אחר.
   

תשלומים נוספים:

 1. הסעות מיוחדות לפעילות בימים שאין הסעות חוגים – הסעות המשתתפים, באחריות ההורים ועל חשבונם.
  אירועים של מוסיקה, מחול, ספורט, מחנות אימונים, סדנאות ועוד, בין אם מתקיימים בתוך המועצה או מחוץ למועצה, יתכן תשלום מיוחד לגופו של אירוע.
  בכל מקרה, ההסעות יצאו ויחזרו למועצה (ההסעה אל המועצה וחזרה מהמועצה באחריות ההורים)

 2. הסעות מאורגנות לאירועי חוץ שבתשלום המחלקה יצאו ויחזרו למועצה. פיזור לישובים בהסעות החוגים ובהעדרם באחריות ההורים.

 

תקופת הפעילות והיעדרות:

 1. הפעילות תתקיים רק בימי לימודי ביה"ס, כמו כן לא תתקיים פעילות בערבי חג וימי זיכרון. בערב ימי זיכרון תתקיים פעילות (עד השעה 18:00)

 2. ביטול פעילות באחריות המרכז הקהילתי (נפעל להחזיר בהתאמה, לפי ההנחיות והאפשרויות).

 3. ביטול פעילות המוכרת בחוק (מורה במילואים או חולה), נפעל להחזיר פעילות ככל הניתן.

 

היעדרות, מחלה, פציעה:

 1. יש להתקשר או לשלוח מייל ולדווח מוקדם ככל הניתן למאמן ולמשרד המרכז הקהילתי 08-9929649 או במייל : sapir@eshkol.matnasim.co.il

 2. זיכוי בגין היעדרות ממושכת מחמת מחלה או פציעה יתאפשר רק במקרים בהם יינתן אישור מחלה ממושך, חתום על ידי רופא, ל- 30 יום ומעלה.

 3. נוהל פציעות במהלך פעילות : טיפול מידי, דיווח מידי להורה והעברת האחריות להורה להמשך טיפול, כולל אחריות להעברת הפצוע לטיפול. הזמנת אמבולנס לפי בקשת ההורה וע"ח ההורה. במקרים דחופים נפנה ביוזמתנו למד"א ובאחריותם פינוי לביה"ח הקרוב.

 4. פינוי באמבולנס (מד"א)- לצורך הצלת חיים, המרכז הקהילתי יממן את הפינוי. במקרים אחרים- ההחלטה, האחריות והתשלום יהיו באחריות ההורים.