top of page

 קפא"פ 

 

זמן היסטוריה: 
בשנת 1948, עם הקמת מדינת ישראל היווה הקפא"פ את תורת הלחימה של צה"ל וזרועות הביטחון השונות של מדינת ישראל. הסגנון המיוחד הלך והתפתח ואימץ אל חיקו אלמנטים של לחימה מודרנית, קלאסית ועתיקה" לקוח מן האתר של מנהל הענף משה גליסקו: http://kapap.com/ 

הסגנון הייחודי של הקפא"פ משלב כאמור מיומנויות שונות- דיוק, חשיבה אסטרטגית, גיוון והנאה.
שיעור ניסיון אחד ותבינו במה מדובר וכמה ענף זה ייחודי.

מנהל ענף אמן לחימה: משה גליסקו
 

כיתה ז'+

משה גליסקו

ב' ה'

18:45-20:00

היכל רותם 

2300 ₪ 

מאמן
ימים
שעות
מיקום
עלות

כיתה ז'+ פעם בשבוע

משה גליסקו

ב' ה'

18:45-20:00

היכל רותם 

1600 ₪ 

מאמן
ימים
שעות
מיקום
עלות

bottom of page