קייטנות פסח

קסם המדבר

קייטנת פסח לילדי כיתות א'-ג'

עלות

שעות

יום

מיקום

קבוצה

100 ₪

08:00-13:00

7-13/04

שדות אשכול

יום קצר

עלות

שעות

יום

מיקום

קבוצה

330 ₪

08:00-16:00

7-13/04

שדות אשכול

יום ארוך

כדורגל

עלות

תאריכים

שעה

ימים

קבוצה

250 ₪

10-14/04

16:00-18:30

ראשון + רביעי

או שני + חמישי

א-ו' - יומיים

עלות

תאריכים

שעה

ימים

קבוצה

400 ₪

10-14/04

לא כולל שלישי

16:00-18:30

ראשון - חמישי

א-ו' - 4 ימים

כדורסל

עלות

שעות

יום

מיקום

קבוצה

500 ₪

08:30-13:00

10-14/04

היכל רותם

א'-ו'

א'-ו'