top of page

סיירות

 סיירות 

 

איזה מגניב זה שבלו"ז השבועי ישובץ "בישול בשטח אל מול מדורה" ככה זה כשאתם חלק מחוגי סיירות.


חוגי סיירות הינם המובילים בחינוך דרך השטח. כסיירים נתחבר לסביבה הטבעית, לנוף לאדמה וכמובן לארץ ישראל היפה. ניקח מקל ותרמיל נצא לטייל במקומות קסומים, נלון בשטח, נבשל, נספר סיפורים מול המדורה, נתגבש כקבוצה מלוכדת ונהפוך שגרירים של רצון טוב לחברה טובה ומקבלת הרבה יותר. 

כיתות ה'

ש"ש מעמותת הסיירות

ד'

14:00-15:30

רחבי המועצה

1150 ₪ 

מאמן
ימים
שעות
מיקום
עלות

כיתות ח'

ש"ש מעמותת הסיירות

ד'

16:00-17:30

רחבי המועצה

1150 ₪ 

מאמן
ימים
שעות
מיקום
עלות

כיתות ו'

ש"ש מעמותת הסיירות

ד'

14:00-15:30

רחבי המועצה

1150 ₪ 

מאמן
ימים
שעות
מיקום
עלות

כיתות ט'-י'

ש"ש מעמותת הסיירות

ד'

16:00-17:30

רחבי המועצה

1150 ₪ 

מאמן
ימים
שעות
מיקום
עלות

כיתות ז'

ש"ש מעמותת הסיירות

ד'

16:00-17:30

רחבי המועצה

1150 ₪ 

מאמן
ימים
שעות
מיקום
עלות

bottom of page