top of page

מחול

 מחול 

 

מרכז האומנויות החדש מייצג בנאמנות את מה שקורה פנימה בבית הספר למחול. יופי, דיוק, מרחב יצירה. המסדרונות שוקקי חיים ומלאים ברקדניות ורקדנים – אין מילים ואין גם צורך בהן,  זהו המקום בו הגוף משמש ככלי ההבעה האמנותי הטוב ביותר.
התנועה היא פנימה וחוצה, מעוניינים להשתלב בתנועה? זה המקום. 

 

מנהל ענף בתנועה מתמדת: לירן מיכאלי

מנהלת הבית והלב: אורית הרשטיג conservatory@eshkol.matnasim.co.il
מחוללים בהרמוניה: אור ויצמן, מיכל לאלו, הרמן בנג'מין ,נוית אזולאי, אפרת קינן, עומרי מאיר

עלות

1600 ₪

הגיל הרך 3-4

מורה
ימים
שעות
מיקום
עלות

אור לוי

ב'

16:15-17:00

דיונה

1600 ₪

כיתות א'

שיעור ומורה

ימים ושעות

עלות

קלאסי - אור לוי

קלאסי - אור לוי

ב' - 13:15-14:00
ג' - 13:15-14:00

2300 ₪

הגיל הרך 5-6

מורה
ימים
שעות
מיקום
עלות

אור לוי

ב'

17:00-17:45

דיונה

1600 ₪

כיתות ב' - ג'

שיעור ומורה

ימים ושעות

עלות

קלאסי - אור לוי

קלאסי - אור לוי

ב' - 14:00-14:45
ג' - 14:00-14:45

2300 ₪

הגיל הרך 4-6

מורה
ימים
שעות
מיקום
עלות

אור לוי

ג'

16:15-17:00

אולפן

1600 ₪

כיתות ב-ג + היפהופ

שיעור ומורה
ימים ושעות
עלות

היפ הופ - אור לוי
ג' - 14:45-15:45

3200 ₪

כיתות ד' - ו'

עלות

ימים ושעות

4100 ₪

א' - 14:30-15:45

ד' - 15:30-16:45

א' - 13:15-14:15

ד' - 14:15-15:30

שיעור ומורה

קלאסי - אפרת קינן

קלאסי - אפרת קינן

מודרני - הרמן בנג'מין

יצוגית - נוית אזולאי

כיתות ד-ו  + היפהופ

עלות

ימים ושעות

4700 ₪

ה' - 14:15-15:30

שיעור ומורה

היפ הופ - עומרי מאיר

כיתות ז' - ח'

עלות

ימים ושעות

5400 ₪

א' - 15:45-17:15
ד' - 16:45-18:00
א' - 17:15-18:30
א' - 14:15-15:45
ד' - 15:30-16:45

שיעור ומורה

קלאסי - אפרת קינן

קלאסי - אפרת קינן

קומפוזיציה - מיכל לאלו

מודרני - הרמן בנג'מין

יצוגית - נוית אזולאי

כיתות ז-ח + היפהופ

עלות

ימים ושעות

5900 ₪

ה' - 15:30-16:45

שיעור ומורה

היפ הופ - עומרי מאיר

כיתות ט'

עלות

ימים ושעות

6100 ₪

א' - 17:15-18:30
ד' - 18:00-19:30
א' - 15:45-17:15
ב' - 16:00-17:15
א' - 18:30-20:00
ד' - 16:45-18:00

שיעור ומורה

קלאסי - אפרת קינן

קלאסי - אפרת קינן

מודרני - הרמן בנג'מין

מודרני - מיכל לאלו

קומפוזיציה - מיכל לאלו

יצוגית -  נוית אזולאי

כיתות ט' + היפהופ

עלות

ימים ושעות

6300 ₪

ה' - 16:45-18:00

שיעור ומורה

היפ הופ - עומרי מאיר

כיתות י' - יב'

עלות

ימים ושעות

6100 ₪

א' - 18:45-20:00

ב' - 18:45-20:00

ד' - 19:30-21:00

ב' - 17:15-18:30

א' - 17:15-18:45

ד' - 16:15-17:45

ד' - 18:00-19:30

שיעור ומורה

קלאסי - אפרת קינן

קלאסי - אור לוי

קלאסי - אפרת קינן

מודרני - מיכל לאלו

מודרני - הרמן בנג'מין

קומפוזיציה - מיכל לאלו

יצוגית -  נוית אזולאי

כיתות י'-יב' +היפהופ

עלות

ימים ושעות

6300 ₪

ה' - 16:45-18:00

שיעור ומורה

היפ הופ - עומרי מאיר

היפ הופ

כיתות
מורה
יום
שעה
עלות

ב'-ג'

אור לוי

ג'

14:45-15:45

1600 ₪

היפ הופ

כיתות
מורה
יום
שעה
עלות

ז'-ח'

עומרי מאיר

ה'

15:30-16:45

1800 ₪

היפ הופ נשים

גילאים
מורה
יום
שעה
עלות

18+

עומרי מאיר

ה'

19:45-21:00

1600 ₪

היפ הופ

כיתות
מורה
יום
שעה
עלות

ד'

אור לוי

ב'

14:45-15:45

1600 ₪

היפ הופ

כיתות
מורה
יום
שעה
עלות

ט'-י'-יא'-יב'

עומרי מאיר

ה'

16:45-18:00

1800 ₪

מודרני נשים

גילאים
מורה
יום
שעה
עלות

18+

מיכל לאלו

א'

20:00-21:30

1600 ₪

היפ הופ

כיתות
מורה
יום
שעה
עלות

ה'-ו'

עומרי מאיר

ה'

14:15-15:30

1800 ₪

היפ הופ

כיתות
מורה
יום
שעה
עלות

יצוגית ז' ומעלה

עומרי מאיר

ה'

18:15-19:45

2000 ₪

מודרני בוגרות החוג

גילאים
מורה
יום
שעה
עלות

18-27

מיכל לאלו

ה'

19:30-21:00

1600 ₪

bottom of page