top of page

דיונה

 זירת מאסטרשף

 

מאסטרשף

קמצוץ מזה ועוד קצת מזה...לא בבית ספרנו!במאסטרשף שלנו מחכות לכם עמדות מקצועיות לאפייה ובישול, המשתתפים יכירו וילמדו את יסודות האפייה והבישול, מעקב אחר מתכונים, זיהוי חומרי גלם, ועידוד יצירתיות וחשיבה חדשנית.

לא ניתן להגיע לשיעור ניסיון בזירת המאסטרשף

חוגי הבישול  יתחילו החל מ-11.9.22 לפי ימי החוג .

השף הבוגר-שנה ב'

כיתות
מורה
ימים
שעות
עלות

ה'-ו'

ג'

13:30-15:45

3200 ₪

השף הצעיר קבוצה א'

כיתות
מורה
ימים
שעות
עלות

ד'-ו'

 

ב'

13:30-15:00

2800 ₪

אפייה

כיתות
מורה
ימים
שעות
עלות

ז'-ט'

ד'

17:00-19:00

2800 ₪

השף הצעיר קבוצה ב'

כיתות
מורה
ימים
שעות
עלות

ד'-ו'

 

ב'

16:00-17:30

2800 ₪

בישול באנגלית

כיתות
מורה
ימים
שעות
עלות

ד'-ו'

הדר פדידה

ה'

14:00-16:00

2800 ₪

bottom of page