הרשמה לחוגים

יום הלימודים הסתיים עבור תלמידי היסודי והחוג שלהם תיכף מתחיל. איך הם יגיעו לחוג? בבטחה!

הילדים יתרכזו בשתי נקודות איסוף. נקודה אחת מול הבמה של שחר אשכול, נקודה שנייה, מגרש הכדורסל בשדות אשכול. בשתי הנקודות יחכו מלווים אשר ילוו את הילדים למקום הפעילות של כל חוג. למלווים יהיו שלטים עם שמות החוגים. אנא עדכנו את הילדים לגשת למלווה שבידו השלט עם שם החוג הרלוונטי להם.

פרטים בקרוב

פרטים בקרוב

פרטים בקרוב