דרמה

עלות

שעות

יום

מיקום

מדריכה

קבוצה

1600 ₪

17:00-19:00

ב'

דיונה

דני דניאל

כיתות ה'-ו'